Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Video Wall ngayon

Tampok mga Miyembro ng cross.tv

Mga Videos na pinapanood ngayon...

The manifestation of My Kingdom – May 26, 2012

     
36 Views

The manifestation of My Kingdom – May 26, 2012 My children, it is time for the manifestation of My Kingdom. My power and my glory will be manifested on this earth like never experienced

Manic Drive - Eleven Regrets

     
3,543 Views

Manic Drive - Eleven Regrets music video

There is hope - November 14, 2011

     
9 Views

There is hope – November 14, 2011 My children, many are without hope, because they do not know Me the Giver of hope. There is always hope in Me, without Me you will be hopeless and have

Mga Balitang cross.tv
Nobyembre 17, 2014

New Leadership for CROSS.TV

New Leadership for CROSS.TV

Hello dear friends of CROSS.TV and beyond!  After much consideration and prayer, we have decided to | Iba pa

Bagong Mga Tao sa cross.tv

Bagong Mga Tao  sa cross.tv

Pinakabagong miyembro ng cross.tv: ConveyancingSC mula sa Australian Capital Territory Pagkalipas ng 5 oras

geographic search

Advertising