Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Video Wall ngayon

Tampok mga Miyembro ng cross.tv

Mga Videos na pinapanood ngayon...

Casting Crowns - God Is With Us

     
98 Views

Casting Crowns - God Is With Us

A Pen that Writes

     
790 Views

A Pen that Writes

Take Responsibility For The Way Things End - Part 2

     
4,871 Views

Join us for the fourth part of this message. Life is full of seasons and eras that come to an end, both expectedly and unexpectedly. ...

Mga Balitang cross.tv
Nobyembre 17, 2014

New Leadership for CROSS.TV

New Leadership for CROSS.TV

Hello dear friends of CROSS.TV and beyond!  After much consideration and prayer, we have decided to | Iba pa

Bagong Mga Simbahan sa cross.tv

Bagong Mga Simbahan  sa cross.tv

Pinakabagong miyembro ng cross.tv: FirstAssembly of God mula sa Lancashire Pagkalipas ng 4 oras

geographic search

Advertising