Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Mga Pangaral

7,129,687 Views

Ang Bibliya

8,043,068 Views

Paghahayag

2,263,712 Views

Panalangin

1,472,717 Views

Pulitika

1,106,481 Views

Church Media

5,235,377 Views

Church Service

2,995,652 Views

Ang Katapusan

3,851,327 Views

Edukasyon

1,165,077 Views

Kaligtasan

1,167,572 Views

Rock Music

2,374,511 Views

Outreach

1,085,565 Views

Revival

1,158,554 Views

Mga Patotoo

1,703,759 Views

Pop Music

896,197 Views

Agham

1,189,628 Views

Israel

3,233,325 Views

Mga Relihiyon

1,672,054 Views

Kalikasan

812,919 Views

Debosyonal

589,831 Views

Sekswalidad

1,971,727 Views

Pananalapi

295,392 Views

Komedya

668,000 Views

Pamumuno

252,091 Views

Hip Hop

496,397 Views

Kultura

291,371 Views

Historia

567,513 Views

Kababaihan

394,276 Views

Pagkakaisa

205,201 Views

Isports

100,125 Views

Kalalakihan

187,408 Views

Soul & RNB

205,188 Views

Pag-aasawa

3,671,846 Views

Sining

252,669 Views

Adiksyon

489,547 Views

Sayaw

126,970 Views

Panitikan

13,860 Views

Reggae

62,242 Views

Home ovies

26,520 Views

Opera

6,840 Views