Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Mga Pangaral

8,926,614 Views

Ang Bibliya

7,304,119 Views

Paghahayag

2,879,387 Views

Church Media

6,097,905 Views

Ang Katapusan

4,661,553 Views

Kaligtasan

1,991,499 Views

Sermon Media

1,476,898 Views

Rock Music

2,449,414 Views

Panalangin

1,374,060 Views

Edukasyon

1,209,041 Views

Pulitika

838,232 Views

Outreach

1,060,898 Views

Revival

1,467,888 Views

Israel

5,907,786 Views

Mga Patotoo

1,329,549 Views

Pop Music

912,314 Views

Mga Relihiyon

2,250,110 Views

Debosyonal

727,318 Views

Agham

1,285,024 Views

Hesus Lamang

1,097,953 Views

Kalikasan

907,285 Views

Pamumuno

237,223 Views

Komedya

698,527 Views

Kababaihan

264,270 Views

Kultura

336,563 Views

Hip Hop

500,511 Views

Historia

2,098,967 Views

Pagkakaisa

298,939 Views

Isports

370,032 Views

Pananalapi

300,605 Views

Kalalakihan

211,844 Views

Soul & RNB

205,641 Views

Sekswalidad

271,986 Views

Sining

258,356 Views

Pag-aasawa

168,557 Views

Sayaw

125,260 Views

Adiksyon

184,069 Views

Panitikan

15,120 Views

Home ovies

26,707 Views

Reggae

62,275 Views

Opera

6,849 Views