Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Mga Pangaral

8,828,129 Views

Ang Bibliya

7,377,932 Views

Paghahayag

2,896,237 Views

Church Media

6,112,238 Views

Ang Katapusan

4,652,720 Views

Kaligtasan

2,016,913 Views

Sermon Media

1,473,696 Views

Rock Music

2,449,633 Views

Edukasyon

1,209,010 Views

Panalangin

1,344,654 Views

Pulitika

841,348 Views

Outreach

1,059,806 Views

Revival

1,468,802 Views

Israel

5,986,208 Views

Pop Music

912,394 Views

Mga Patotoo

1,329,059 Views

Mga Relihiyon

2,275,655 Views

Debosyonal

728,563 Views

Agham

1,289,795 Views

Hesus Lamang

1,111,401 Views

Kalikasan

912,753 Views

Pamumuno

237,778 Views

Komedya

698,731 Views

Kultura

337,624 Views

Hip Hop

500,655 Views

Kababaihan

260,190 Views

Historia

2,174,909 Views

Pagkakaisa

296,799 Views

Isports

379,566 Views

Pananalapi

300,929 Views

Kalalakihan

212,714 Views

Soul & RNB

205,675 Views

Sekswalidad

272,022 Views

Sining

258,445 Views

Pag-aasawa

170,149 Views

Sayaw

125,272 Views

Adiksyon

184,342 Views

Panitikan

15,128 Views

Home ovies

26,707 Views

Reggae

62,275 Views

Opera

6,849 Views