Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Mga Pangaral

6,867,789 Views

Ang Bibliya

7,598,681 Views

Paghahayag

2,164,998 Views

Church Media

5,154,948 Views

Panalangin

1,432,346 Views

Pulitika

1,077,031 Views

Church Service

2,908,463 Views

Ang Katapusan

3,678,053 Views

Edukasyon

1,157,184 Views

Rock Music

2,373,875 Views

Kaligtasan

1,114,589 Views

Outreach

1,069,431 Views

Revival

1,113,885 Views

Mga Patotoo

1,634,432 Views

Pop Music

895,861 Views

Agham

1,175,149 Views

Israel

3,010,008 Views

Mga Relihiyon

1,580,906 Views

Kalikasan

796,416 Views

Debosyonal

539,783 Views

Pananalapi

290,907 Views

Sekswalidad

1,867,596 Views

Komedya

667,114 Views

Pamumuno

245,488 Views

Hip Hop

496,042 Views

Kultura

288,715 Views

Historia

553,476 Views

Kababaihan

365,479 Views

Pagkakaisa

193,822 Views

Isports

88,630 Views

Kalalakihan

186,780 Views

Soul & RNB

205,188 Views

Pag-aasawa

3,518,230 Views

Sining

251,940 Views

Adiksyon

473,417 Views

Sayaw

126,732 Views

Panitikan

13,482 Views

Reggae

62,241 Views

Home ovies

26,511 Views

Opera

6,839 Views