Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Mga Pangaral

8,395,407 Views

Ang Bibliya

10,407,536 Views

Paghahayag

2,672,452 Views

Church Media

5,627,975 Views

Kaligtasan

1,471,123 Views

Sermon Media

1,240,840 Views

Edukasyon

1,202,118 Views

Rock Music

2,381,682 Views

Outreach

1,265,259 Views

Revival

1,357,161 Views

Panalangin

1,189,852 Views

Mga Patotoo

2,218,590 Views

Hesus Lamang

1,032,303 Views

Pulitika

693,809 Views

Israel

4,013,874 Views

Pop Music

898,507 Views

Mga Relihiyon

1,991,227 Views

Debosyonal

691,340 Views

Agham

1,246,131 Views

Kalikasan

870,725 Views

Sekswalidad

2,765,447 Views

Pamumuno

271,544 Views

Komedya

668,419 Views

Kultura

351,897 Views

Hip Hop

498,113 Views

Kababaihan

587,488 Views

Pagkakaisa

292,067 Views

Historia

960,465 Views

Pananalapi

315,112 Views

Isports

210,694 Views

Kalalakihan

204,934 Views

Sining

261,208 Views

Soul & RNB

205,317 Views

Pag-aasawa

4,542,701 Views

Adiksyon

588,396 Views

Sayaw

128,030 Views

Panitikan

14,879 Views

Home ovies

26,571 Views

Reggae

62,262 Views

Opera

6,846 Views