Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Mga Pangaral

8,849,239 Views

Ang Bibliya

7,461,015 Views

Paghahayag

2,893,103 Views

Church Media

6,142,606 Views

Ang Katapusan

4,653,540 Views

Kaligtasan

1,964,924 Views

Sermon Media

1,471,371 Views

Rock Music

2,450,080 Views

Edukasyon

1,209,944 Views

Panalangin

1,348,949 Views

Pulitika

843,128 Views

Outreach

1,062,437 Views

Revival

1,466,072 Views

Israel

5,903,188 Views

Pop Music

912,478 Views

Mga Patotoo

1,330,402 Views

Mga Relihiyon

2,307,057 Views

Debosyonal

730,313 Views

Agham

1,295,408 Views

Hesus Lamang

1,117,739 Views

Kalikasan

918,244 Views

Pamumuno

238,172 Views

Komedya

699,087 Views

Kultura

338,237 Views

Hip Hop

500,754 Views

Kababaihan

261,590 Views

Historia

2,182,045 Views

Pagkakaisa

297,192 Views

Isports

384,213 Views

Pananalapi

301,147 Views

Kalalakihan

213,361 Views

Soul & RNB

205,694 Views

Sekswalidad

272,265 Views

Sining

258,524 Views

Pag-aasawa

172,154 Views

Sayaw

125,280 Views

Adiksyon

184,458 Views

Panitikan

15,138 Views

Home ovies

26,707 Views

Reggae

62,275 Views

Opera

6,849 Views