Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Mga Pangaral

8,791,143 Views

Ang Bibliya

10,747,731 Views

Paghahayag

2,729,392 Views

Panalangin

1,529,796 Views

Church Media

5,687,046 Views

Pulitika

1,026,898 Views

Kaligtasan

1,553,217 Views

Sermon Media

1,285,450 Views

Edukasyon

1,204,271 Views

Rock Music

2,382,811 Views

Outreach

1,271,966 Views

Revival

1,377,971 Views

Mga Patotoo

2,280,137 Views

Israel

4,259,848 Views

Hesus Lamang

1,030,541 Views

Pop Music

898,735 Views

Mga Relihiyon

2,017,701 Views

Debosyonal

716,358 Views

Agham

1,255,345 Views

Kalikasan

879,398 Views

Sekswalidad

2,800,956 Views

Pamumuno

276,889 Views

Komedya

668,923 Views

Kultura

357,116 Views

Kababaihan

597,758 Views

Hip Hop

498,289 Views

Pagkakaisa

295,469 Views

Historia

1,157,934 Views

Pananalapi

316,770 Views

Isports

236,877 Views

Kalalakihan

209,794 Views

Sining

261,380 Views

Soul & RNB

205,356 Views

Pag-aasawa

4,713,841 Views

Adiksyon

595,032 Views

Sayaw

128,117 Views

Panitikan

14,905 Views

Home ovies

26,641 Views

Reggae

62,264 Views

Opera

6,846 Views