Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Mga Pangaral

7,545,223 Views

Ang Bibliya

9,160,843 Views

Panalangin

1,616,163 Views

Paghahayag

2,449,537 Views

Pulitika

1,186,666 Views

Church Media

5,433,766 Views

Ang Katapusan

4,137,594 Views

Kaligtasan

1,318,892 Views

Edukasyon

1,191,642 Views

Rock Music

2,377,172 Views

Sermon Media

1,042,876 Views

Revival

1,264,181 Views

Outreach

1,135,726 Views

Mga Patotoo

1,844,738 Views

Pop Music

897,106 Views

Israel

3,530,444 Views

Mga Relihiyon

1,880,088 Views

Agham

1,219,629 Views

Debosyonal

642,097 Views

Kalikasan

838,455 Views

Sekswalidad

2,281,806 Views

Komedya

665,877 Views

Pamumuno

266,613 Views

Kultura

323,621 Views

Hip Hop

497,074 Views

Kababaihan

472,525 Views

Historia

595,839 Views

Pagkakaisa

240,441 Views

Pananalapi

304,518 Views

Isports

133,763 Views

Kalalakihan

196,421 Views

Sining

259,682 Views

Soul & RNB

205,212 Views

Pag-aasawa

4,071,833 Views

Adiksyon

533,752 Views

Sayaw

127,418 Views

Panitikan

14,441 Views

Home ovies

26,560 Views

Reggae

62,251 Views

Opera

6,840 Views