Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Mga Pangaral

8,982,465 Views

Ang Bibliya

11,044,982 Views

Paghahayag

2,787,017 Views

Panalangin

1,541,208 Views

Church Media

5,749,349 Views

Pulitika

1,030,052 Views

Kaligtasan

1,608,401 Views

Sermon Media

1,330,602 Views

Edukasyon

1,206,825 Views

Rock Music

2,383,879 Views

Outreach

1,277,139 Views

Revival

1,395,345 Views

Mga Patotoo

2,311,303 Views

Israel

4,522,784 Views

Hesus Lamang

1,070,973 Views

Pop Music

898,891 Views

Mga Relihiyon

2,040,222 Views

Debosyonal

723,442 Views

Agham

1,264,498 Views

Kalikasan

889,057 Views

Sekswalidad

2,829,390 Views

Pamumuno

281,310 Views

Komedya

669,461 Views

Kultura

361,071 Views

Kababaihan

608,195 Views

Hip Hop

499,391 Views

Pagkakaisa

298,880 Views

Historia

1,359,859 Views

Pananalapi

317,802 Views

Kalalakihan

213,930 Views

Isports

263,652 Views

Sining

261,543 Views

Soul & RNB

205,384 Views

Pag-aasawa

4,777,259 Views

Adiksyon

598,608 Views

Sayaw

128,155 Views

Panitikan

14,943 Views

Home ovies

26,717 Views

Reggae

62,266 Views

Opera

6,846 Views