Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Mga Pangaral

7,394,339 Views

Ang Bibliya

8,728,227 Views

Panalangin

1,552,432 Views

Paghahayag

2,375,931 Views

Pulitika

1,149,748 Views

Church Media

5,384,689 Views

Ang Katapusan

4,048,545 Views

Kaligtasan

1,262,370 Views

Edukasyon

1,182,227 Views

Rock Music

2,375,158 Views

Revival

1,231,420 Views

Outreach

1,105,795 Views

Mga Patotoo

1,763,496 Views

Pop Music

896,507 Views

Israel

3,448,640 Views

Agham

1,208,886 Views

Mga Relihiyon

1,833,209 Views

Debosyonal

626,706 Views

Kalikasan

830,890 Views

Sekswalidad

2,102,569 Views

Komedya

665,522 Views

Pamumuno

261,758 Views

Hip Hop

496,689 Views

Kultura

304,583 Views

Kababaihan

431,372 Views

Historia

585,978 Views

Pagkakaisa

222,675 Views

Pananalapi

296,064 Views

Isports

127,380 Views

Kalalakihan

194,956 Views

Soul & RNB

205,203 Views

Sining

256,885 Views

Pag-aasawa

3,827,941 Views

Adiksyon

506,297 Views

Sayaw

127,133 Views

Panitikan

14,373 Views

Home ovies

26,524 Views

Reggae

62,247 Views

Opera

6,840 Views