Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Mga Pangaral

6,810,353 Views

Ang Bibliya

7,582,434 Views

Paghahayag

2,117,669 Views

Church Media

5,064,169 Views

Pulitika

1,041,259 Views

Panalangin

1,378,136 Views

Church Service

2,806,942 Views

Edukasyon

1,147,177 Views

Ang Katapusan

3,535,416 Views

Rock Music

2,372,704 Views

Kaligtasan

1,087,517 Views

Outreach

1,049,387 Views

Revival

1,070,325 Views

Mga Patotoo

1,574,158 Views

Pop Music

894,504 Views

Agham

1,156,244 Views

Israel

3,152,301 Views

Pananalapi

283,624 Views

Mga Relihiyon

1,523,655 Views

Kalikasan

772,538 Views

Debosyonal

504,495 Views

Sekswalidad

1,713,403 Views

Komedya

665,958 Views

Hip Hop

495,041 Views

Pamumuno

239,951 Views

Kultura

278,924 Views

Historia

532,362 Views

Kababaihan

321,326 Views

Pagkakaisa

187,895 Views

Kalalakihan

185,447 Views

Soul & RNB

205,140 Views

Sining

251,917 Views

Pag-aasawa

3,370,926 Views

Adiksyon

448,476 Views

Sayaw

125,722 Views

Isports

69,590 Views

Panitikan

13,329 Views

Reggae

62,232 Views

Home ovies

26,478 Views

Opera

6,763 Views