Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Mga Pangaral

7,368,919 Views

Ang Bibliya

8,453,434 Views

Paghahayag

2,340,133 Views

Panalangin

1,511,297 Views

Pulitika

1,126,813 Views

Church Media

5,318,413 Views

Ang Katapusan

3,964,023 Views

Kaligtasan

1,217,716 Views

Edukasyon

1,171,364 Views

Rock Music

2,374,856 Views

Revival

1,198,326 Views

Outreach

1,095,363 Views

Mga Patotoo

1,735,373 Views

Pop Music

896,317 Views

Israel

3,371,383 Views

Agham

1,201,366 Views

Mga Relihiyon

1,767,601 Views

Kalikasan

824,342 Views

Debosyonal

609,593 Views

Sekswalidad

2,041,702 Views

Pananalapi

298,723 Views

Komedya

665,342 Views

Pamumuno

257,365 Views

Hip Hop

496,507 Views

Kultura

295,044 Views

Historia

575,406 Views

Kababaihan

414,971 Views

Pagkakaisa

216,553 Views

Isports

116,713 Views

Kalalakihan

190,609 Views

Soul & RNB

205,198 Views

Pag-aasawa

3,753,970 Views

Sining

253,171 Views

Adiksyon

499,893 Views

Sayaw

127,047 Views

Panitikan

14,140 Views

Home ovies

26,523 Views

Reggae

62,246 Views

Opera

6,840 Views