Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Mga Pangaral

6,641,052 Views

Ang Bibliya

7,203,916 Views

Paghahayag

2,132,538 Views

Church Media

4,772,257 Views

Panalangin

1,231,497 Views

Pulitika

923,836 Views

Church Service

2,605,092 Views

Ang Katapusan

3,956,578 Views

Edukasyon

1,140,941 Views

Rock Music

2,371,762 Views

Kaligtasan

1,182,639 Views

Outreach

1,063,293 Views

Revival

1,012,538 Views

Mga Patotoo

1,457,231 Views

Pop Music

893,454 Views

Israel

3,609,085 Views

Agham

1,143,347 Views

Kalikasan

764,639 Views

Pananalapi

290,279 Views

Mga Relihiyon

1,408,901 Views

Debosyonal

555,799 Views

Sekswalidad

1,662,548 Views

Komedya

665,584 Views

Hip Hop

493,990 Views

Pamumuno

282,125 Views

Kultura

272,485 Views

Historia

529,031 Views

Kababaihan

337,483 Views

Pagkakaisa

201,749 Views

Kalalakihan

207,174 Views

Soul & RNB

205,093 Views

Sining

251,419 Views

Pag-aasawa

3,306,237 Views

Adiksyon

437,844 Views

Sayaw

125,572 Views

Isports

69,508 Views

Panitikan

13,221 Views

Reggae

62,228 Views

Home ovies

26,478 Views

Opera

6,762 Views