Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Mga Pangaral

9,460,702 Views

Ang Bibliya

9,287,714 Views

Paghahayag

2,951,098 Views

Panalangin

1,560,712 Views

Church Media

5,978,292 Views

Kaligtasan

1,841,090 Views

Pulitika

1,012,628 Views

Sermon Media

1,488,217 Views

Edukasyon

1,210,639 Views

Rock Music

2,447,430 Views

Outreach

1,268,029 Views

Revival

1,459,328 Views

Mga Patotoo

2,333,039 Views

Israel

5,444,880 Views

Hesus Lamang

1,058,016 Views

Mga Relihiyon

2,167,633 Views

Pop Music

912,044 Views

Debosyonal

739,738 Views

Agham

1,291,794 Views

Kalikasan

920,047 Views

Kababaihan

624,966 Views

Sekswalidad

2,865,105 Views

Pamumuno

289,213 Views

Komedya

696,782 Views

Kultura

365,990 Views

Hip Hop

500,335 Views

Historia

1,705,828 Views

Pagkakaisa

300,696 Views

Pananalapi

322,304 Views

Kalalakihan

218,500 Views

Isports

336,067 Views

Pag-aasawa

263,103 Views

Soul & RNB

205,566 Views

Sining

257,860 Views

Adiksyon

603,564 Views

Sayaw

124,161 Views

Panitikan

15,088 Views

Home ovies

26,704 Views

Reggae

62,271 Views

Opera

6,847 Views