Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Mga Pangaral

9,514,093 Views

Ang Bibliya

9,542,225 Views

Paghahayag

3,008,695 Views

Church Media

6,063,719 Views

Kaligtasan

2,014,139 Views

Sermon Media

1,488,429 Views

Panalangin

1,386,570 Views

Edukasyon

1,213,208 Views

Rock Music

2,448,906 Views

Outreach

1,278,114 Views

Pulitika

837,233 Views

Revival

1,465,033 Views

Mga Patotoo

2,338,181 Views

Israel

5,798,201 Views

Hesus Lamang

1,113,977 Views

Mga Relihiyon

2,237,965 Views

Pop Music

912,266 Views

Debosyonal

744,145 Views

Agham

1,304,766 Views

Kalikasan

931,639 Views

Sekswalidad

2,867,630 Views

Pamumuno

291,316 Views

Kababaihan

628,271 Views

Komedya

698,217 Views

Kultura

368,027 Views

Hip Hop

500,470 Views

Pagkakaisa

308,355 Views

Historia

1,982,613 Views

Pananalapi

324,680 Views

Isports

360,906 Views

Kalalakihan

219,031 Views

Soul & RNB

205,610 Views

Sining

258,231 Views

Pag-aasawa

268,728 Views

Adiksyon

604,570 Views

Sayaw

124,713 Views

Panitikan

15,102 Views

Home ovies

26,707 Views

Reggae

62,273 Views

Opera

6,847 Views