Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Mga Pangaral

6,716,396 Views

Ang Bibliya

7,650,019 Views

Paghahayag

2,138,431 Views

Church Media

5,109,394 Views

Panalangin

1,407,565 Views

Pulitika

1,058,490 Views

Church Service

2,862,845 Views

Ang Katapusan

3,618,941 Views

Edukasyon

1,152,626 Views

Rock Music

2,373,243 Views

Kaligtasan

1,127,902 Views

Outreach

1,070,208 Views

Revival

1,094,697 Views

Mga Patotoo

1,606,529 Views

Pop Music

895,352 Views

Agham

1,162,836 Views

Israel

2,933,875 Views

Pananalapi

288,966 Views

Mga Relihiyon

1,543,191 Views

Kalikasan

784,194 Views

Debosyonal

520,018 Views

Sekswalidad

1,791,086 Views

Komedya

666,506 Views

Pamumuno

243,118 Views

Hip Hop

495,681 Views

Kultura

283,266 Views

Historia

543,239 Views

Kababaihan

345,147 Views

Pagkakaisa

192,080 Views

Isports

78,519 Views

Kalalakihan

186,324 Views

Soul & RNB

205,164 Views

Pag-aasawa

3,441,650 Views

Sining

251,819 Views

Adiksyon

461,869 Views

Sayaw

125,837 Views

Panitikan

13,419 Views

Reggae

62,236 Views

Home ovies

26,488 Views

Opera

6,838 Views