Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Mga Pangaral

9,448,111 Views

Ang Bibliya

9,405,152 Views

Paghahayag

2,984,129 Views

Panalangin

1,566,168 Views

Church Media

6,010,540 Views

Kaligtasan

1,962,954 Views

Pulitika

1,014,201 Views

Sermon Media

1,467,427 Views

Edukasyon

1,212,141 Views

Rock Music

2,448,000 Views

Outreach

1,275,950 Views

Revival

1,473,672 Views

Mga Patotoo

2,335,872 Views

Israel

5,668,397 Views

Hesus Lamang

1,088,436 Views

Mga Relihiyon

2,207,763 Views

Pop Music

912,164 Views

Debosyonal

741,704 Views

Agham

1,300,023 Views

Kalikasan

927,045 Views

Sekswalidad

2,867,654 Views

Pamumuno

290,308 Views

Kababaihan

627,167 Views

Komedya

697,863 Views

Kultura

367,057 Views

Hip Hop

500,406 Views

Historia

1,883,140 Views

Pagkakaisa

305,360 Views

Pananalapi

323,977 Views

Kalalakihan

219,143 Views

Isports

349,423 Views

Pag-aasawa

266,892 Views

Soul & RNB

205,581 Views

Sining

258,029 Views

Adiksyon

603,883 Views

Sayaw

124,219 Views

Panitikan

15,096 Views

Home ovies

26,706 Views

Reggae

62,273 Views

Opera

6,847 Views