Video Wall ngayon

Mga Bagong Photo Gallery

Mga Videos na pinapanood ngayon...

Cute Kittens playing!

     
859 Views

A group of cute kittens is playing with some string.

Come, Gracious Spirit

     
332 Views

Altar Of Praise Chorale

Drink Drink Drink

     
3,278 Views

Roy Fields Creates a new song

Mga Balitang cross.tv
Nobyembre 17, 2014

New Leadership for CROSS.TV

New Leadership for CROSS.TV

Hello dear friends of CROSS.TV and beyond!  After much consideration and prayer, we have decided to | Iba pa

Bagong Mga Tao sa cross.tv

Bagong Mga Tao  sa cross.tv

Pinakabagong miyembro ng cross.tv: DavidPollard mula sa California Pagkalipas ng 9 araw

geographic search

Advertising