<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Teaching on Worship - Magnify Pt.2

| Oct 05, 2011 | 14,966 Mga Pananaw | 0 Mga Paborito |       (1 Marka )

I was invited to teach at my home church The Refuge along with my Pastor Jay Stewart.|mas

Mga Pangaral | Tungkol sa Pagsamba | Nathan Wesley Smith