<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

christmas Play

| Sep 05, 2011 | 189 Mga Pananaw | 0 Mga Paborito |       (0 Mga Marka )

EHIC Sunday School present a Christmas Play

Sining | Children's Ministry | Pakistan | Just Jesus | Arts