<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Why You Should Not Be Ashamed | Dr. Kazumba Charles

| Feb 27, 2021 | 619 Mga Pananaw | 0 Mga Paborito |       (0 Mga Marka )

Why You Should Not Be Ashamed | Dr. Kazumba Charles Episode 6 | The Book of Romans |mas

Ang Bibliya | Paglago ng Kaluluwa | Canada | Am Not Ashamed | Don't Be Ashamed | Dr. Kazumba Charles | Kingdom Insight | The book of Romans | Bible & Teaching | Spiritual Growth