<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Surviving & Thriving by Faith

| Jul 04, 2008 | 6,227 Mga Pananaw | 2 Mga Paborito |       (4 Mga Marka )

Emma did not die in her car the night she lost control and rolled several times. She s|mas

faith-stories | Musikang Pagsamba | Tahanan at Pamilya | Mga Kalunasan at Himala | Healing & Miracles | Prayer | Religion | Revival | Spiritual Growth | Worship | Family | Gratefulness | Women | Accident | Health | Medical

 
This video is part of channel