<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

David's Greatest Passion

| May 18, 2020 | 1,164 Mga Pananaw | 0 Mga Paborito |       (0 Mga Marka )

Dwight L. Moody said, “Church attendance is as vital to a disciple as a transfusion o|mas

Mga Pangaral | Paglago ng Kaluluwa | Pastor Ray Jones | United States | Alabama | Dothan | Bible & Teaching | Church | Just Jesus | Missions & Ministry | Prophecy | Religion | Revival | Salvation | Spiritual Growth | Unity | Worship