<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Emergency Prayer with Deborah Pegues - Part 1

| May 18, 2020 | 247 Mga Pananaw | 0 Mga Paborito |       (0 Mga Marka )

Marilyn and Sarah welcome back Deborah Pegues to discuss her book Emergency Prayers. |mas

Ang Bibliya | Mga Kalunasan at Himala | Marilyn Hickey | United States | End Times | Healing & Miracles | Bible and Teaching | Missions & Ministry | Prayer | Prophecy | Salvation | Spiritual Growth | Family | Finances | Forgiveness | Giving & Sacrifice | Relationships | Women | Prayer | World Missions | Inspirations | Religions | Revival