<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Hanapin ang mga Video, Miyembro,Kaganapan,Audio File,Litrato at Blog Hanapin

Cardboard Testimonies - Part 1 of 3 - The Refuge

The
| Jun 27, 2009 | 2,567 Mga Pananaw | 0 Mga Paborito |       (2 Mga Marka )

The story of transformed lives, told with a piece of cardboard. Part 1 of 3. Thes|mas

Mga Video tungkol sa Simbahan | Adiksyon | The Refuge | cardboard testimonies | part 1 | cardboard | testimony | testimonies | cardboard testimony | the refuge | refuge | concord | NC | charlotte | church | jay stewart | therefugenet | saturday service | transformed | change